Welkom!

 

 

????????????????????????????????????

 

Mijn waarde broeder/zuster,
Ik groet u in de naam van onze Heer en Oudste Jezus Christus. Ik hoop dat u een fijn weekend hebt gehad. Het feit dat u nog leeft, is al een reden om God dank te zeggen, want het is genade. Dat wij mogen leven en werken is genade van de Heer. Hij herinnert ons hierdoor aan de woorden in Joh.15:16: “Niet Gij hebt Mij, maar Ik heb u uitgekozen en u aangewezen, opdat u zoudt heengaan en vrucht dragen en uw vrucht zou blijven, opdat de Vader u alles geve, wat gij Hem bidt in mijn naam”.
Het komt erop neer dat ons leven en alles wat wij doen, hebben wij te danken aan de Heer. En Hij waakt over ons, opdat het goed gaat met ons. Wat u ook meemaakt, de frustratie, teleurstelling en wat dies meer zij, en schijnt de wanhoop nabij te zijn of dat u de moed ontzinkt, kop op! Ook de profeet en de Israëlieten hebben zich in zo’n een situatie bevonden, maar ze kregen deze woorden ter bemoediging: “Want wel wacht het gezicht nog tot bestemde tijd, maar het spoedt zich zonder falen naar het einde; als het vertoeft, verbeid het, want komen zal het gewis; uitblijven zal het niet.”
Het wil zoveel meer zeggen, dat wat God belooft, zal zeker komen, het zal gerealiseerd worden. Habakuk spreekt deze zekerheid uit in zijn gebed. Dat mogen we deze week overnemen elke dag weer: “Al zou de vijgeboom niet bloeien, en er geen opbrengst aan de wijnstokken zijn, de vrucht van de olijfboom teleurstellen; al zouden de akkers geen spijs opleveren, de schapen uit de kooi verdreven zijn en er geen runderen in de stallingen zijn, nochtans zal ik juichen in de Heer, jubelen in de God van mijn heil. De Here is mijn kracht; Hij maakt mijn voeten als die der hinden, Hij doet mij treden op mijn hoogten”(Hab.3:17-19).
Met deze woorden wens ik u en de uwen een vruchtbare werkweek toe. En als u met vakantie zult gaan, een fijne vakantie. Het gaat u goed!!!

Broederlijk gegroet,
Br.J.Kent,Ep.Fr

 

Comments are closed.