Welkom!

“Niet door kracht noch door geweld, maar door mijn Geest! zegt de Here der heerscharen.”      (Zach. 4:6)

Mijn waarde broeder/zuster,

Ik groet u in de naam van onze Heer en Heiland, Jezus Christus. Ik hoop dat u een gezegend pinksterweekend hebt gehad. Inderdaad heeft de Heer Zijn belofte aan Zijn discipelen waargemaakt, door hen de beloofde “kracht”(Han. 1:8), de Heilige Geest, te schenken. In het O.T. stuurde Hij deze boodschap aan Zerubabel toen hij bezig was met de bouw van de Tempel. Hij dacht dat hij met eigen kracht en wapen zich zou verdedigen en zo dit belangrijk werk afmaken. Maar de Heer liet weten waar en wat de eigenlijke kracht is, de Heilige Geest.

Ook deze week zullen wij bezig zijn op elk niveau. We zullen misschien met allerlei barrières geconfronteerd worden en in de verleiding komen om te vertrouwen op eigen kracht en kennis. De Heer herinnert ons eraan dat er maar een krachtbron is, waaruit wij kunnen putten, om de kracht te krijgen om als overwinnaar uit de bus te komen. Dat is de Heilige Geest.

Ik bid u toe vervuld te worden met deze kracht, zodat alles wat u deze week zult ondernemen succesvol mag zijn.

Indien u deze week jarig bent, feliciteer ik u heel hartelijk en wens u Gods zegen toe. Indien u een moeilijke periode meemaakt, geef de hoop en de moed niet op. De Heer zal u eruit leiden, want Hij zegt: “Houd goede moed, want ik heb de wereld overwonnen.”

Met deze woorden wens ik u en de uwen een succesvolle werkweek toe.

Broederlijk gegroet,

Br. J.Kent, Ep.Fr.

 

Comments are closed.