Welkom!

 

“De Here des vredes, geve u de vrede, voortdurend, in elk opzicht. De Here zij met u allen”(2 Thess.3:16).

Mijn waarde broeder/groet,

Met de woorden hierboven groet ik u in de naam van onze Heer en Heiland Jezus Christus. Ik hoop dat u , waar u zich ook bevindt, een fijn weekend hebt gehad. Natuurlijk denken wij aan onze broeders en zusters St.Maarten en Florida, die het nu heel moeilijk hebben i.v.m. de orkaan Irma. We leven mee met ze/u! De woorden hierboven vestigen echter onze aandacht op wat de Here met ons voorheeft: Vrede(sjaloom)! Het gaat hier om LEVEN in de ruimste zin van het woord – en wel duurzaam leven. Hoe onze situatie er ook uit mag zien, het perspectief is en blijft Leven! Dus de oproep is om hoop te hebben. Geenszins de hoop en moed opgeven! Het is mijn innige wens en hoop dat de Heer deze nieuwe week voor u, ruimte zal scheppen om dwars door alles heen een goed leven te hebben. Mijn felicitatie aan alle jarigen en goddelijk kracht en troost aan zij die een moeilijke periode meemaken. Met onze Heer zijn wij meer dan overwinnaar!

“De Here zeegne u! Zijn trouw behoed’uw leven! De Heer wil, met gena, zijns aanschijns licht u geven! De Heer verheff’in kracht/ zijn aanschijn over u/ en geev’u vreed’alom, zo tállen tijd als nu!”

Een gezegende werkweek/vakantie!!

Broederlijk gegroet,

Br.J.Kent,Ep.Fr.

 

Comments are closed.