Welkom!

dsc_0407

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mijn waarde zuster/broeder,

Ik groet u in de naam van onze Heer en Oudste Jezus Christus, hopend dat u een fijn weekend hebt gehad. Ook in de nieuwe week worden wij opgeroepen onze hoop te vestigen op onze Heer en Heiland.
Ons gericht houden op Hem en ons door Hem laten leiden, betekent ons Leven en wel het eeuwige leven, want daar koersen wij naar toe. Het gevaar op onze weg is, dat wij moeilijk kunnen en willen loslaten. Steeds weer achterom willen kijken (net als de vrouw van Lot). Het gevaar is dat wij de kans lopen om ons doel te missen of wij blijven steken. En dat zal jammer zijn, want dat was niet God’s bedoeling met ons vanaf de schepping.
Het wachtwoord van God voor ons was en is nogsteeds LEVEN. Het woord van de week is: “Wie de hand aan de ploeg slaat en achterom blijft kijken, is niet geschikt voor het koninkrijk van God (Lk.9:62). Hoopvol vooruit blijven kijken; laat je door niets uit het veld slaan of je tegenhouden. Wij hebben in en met Jezus Christus een Overwinnaar, een levende Heer. In en met Hem, zal onze hoop niet beschaamd worden ( zie Rom.5:5a).
Mag ik u en de uwen, met deze bovenstaande woorden een hoopvolle week toewensen. Het gaat u goed!!

Broederlijk gegroet,
Br.J.Kent,Ep.Fr.

 

Comments are closed.