Welkom!

“Liefdevol en genadig is de Heer,

Hij blijft geduldig en groot is zijn trouw”(Ps.103:8).

Mijn waarde zuster/broeder,

Ik groet u in de naam van onze Heer en Oudste Jezus Christus. Wij mogen weer een bewogen week en weekend besluiten en een nieuwe werkweek beginnen. We hebben daarvoor genoeg redenen om de Heer dank te zeggen, want is door zijn genade dat dit mogelijk is. De afgelopen week werden wij opgeschrikt door enkele harde en uitdagende uitspraken. Als wij niet oppassen lopen wij kans om meegenomen te worden in een weg die naar de verdoemenis leidt, wat heel jammer zal zijn. Om dat te voorkomen worden wij deze week bepaald bij enkele karaktertrekken van God. Als wij ons daardoor laten leiden, hebben wij zeker een goede toekomst. Wij hoeven dan niet te vrezen. In het vers hierboven worden er vier karakter trekken, genoemd nl,liefdevol, genadig, geduldig en trouw, die noodzakelijk zijn voor onze dagelijkse levenshouding, willen wij een leefbare gemeenschap scheppen en onderhouden. Want dat vraagt de Heer van ons. Ook deze week mag ons dagelijks gebed zijn: “Ik wil zijn zoals U Heer- niet snel boos en overvloedig in genade. Leer mij uw genade voor mij beter te begrijpen, zodat ik ook genadig zal kunnen zijn voor anderen. Help mij om hartelijk te zijn tegenover iedereen die ik ontmoet en medelijden te betuigen in alle omstandigheden. Behoed mij voor emotionele reacties of uitbarstingen op iets wat ik als kwetsend ervaar. Ik wil in elke situatie uw Geest weerspiegelen die in mij woont”.

Met deze woorden wens ik u en de uwen, op alles wat u zult ondernemen Gods rijkste zegen toe. Het gaat u goed!!!

Broederlijk gegroet,

Br. J.Kent,Ep.Fr.

 

Comments are closed.