Welkom!

dsc_0407

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mijn waarde broeder/zuster,

Ik groet u in de naam van onze Heer en Oudste Jezus Christus hopend dat het goed gaat met u en de uwen. Ik hoop dat u ook een fijn weekend hebt gehad.
Wij staan aan het begin van de nieuwe week. Ook deze week worden wij er aan herinnerd wie we zijn en hoe wij staan moeten in deze wereld. We hebben geen keus.
Paulus schrijft aan de Thessalonicenzen: “Gij zijt allen kinderen des lichts en kinderen des dags” (1 Thess.5:5). Dit heeft dus consequenties voor ons staan in de wereld, in de gemeenschap.
Licht in de bijbel is het symbool van leven. Je zou kunnen zeggen, van alle positieve dingen, dingen die levensverheffend zijn. Trouwens in Matt. 5:14, zegt Jezus het duidelijk aan zijn volgelingen: “Gij zijt het licht van de wereld”.
In dit alles ligt niet alleen besloten onze missie in onze respectievelijke gemeenschappen, maar ook hoop en zekerheid. Waar licht komt, wijkt de duisternis- is er dan weer ruimte om te leven. Dan klinkt het, als we goed luisteren, je mag er zijn! Je bent kind van het licht! Wat er ook mag gebeuren in uw leven, blijf dat onthouden, u bent kind van het licht en het licht wint het altijd van de duisternis! Dus van nature bent u geen verliezer, maar overwinnaar!!
Mag ik u met deze woorden in deze nieuwe week een overwinnend leven toewensen onder leiding van de Heer. Het gaat u goed!

Broederlijk gegroet,
Br. J.Kent, Ep.Fr.

 

Comments are closed.