Welkom!

dsc_0407

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“Mijn ogen zijn bestendig op de Here, want Hij voert mijn voeten uit het net.”(Ps. 25:15)

Mijn waarde broeder/zuster,

Met deze woorden uit Ps. 25:15 groet ik u aan het begin van deze nieuwe werkweek. Wij hebben zeker redenen om deze nieuwe week met een dankbaar hart te beginnen, omdat wij verzekerd zijn van de nabijheid en bijstand van de Heer. De  psalmdichter spreekt hier uit ervaring. Eigenlijk zegt hij ons, dat als wij in welke situatie dan ook gefocust of gericht zijn op de Heer, wij hulp zullen vinden. Hij zal ons niet aan ons lot overlaten: Als ik dit schrijf, krijg ik Petrus in beeld die gefocust op de Heer zelf in staat was over het water te lopen, totdat hij zijn gericht-zijn op Jezus verloor en totaal in beslag werd genomen door de golven en bevangen door angst en vrees voor zijn leven en begon toen te zinken. (Matt. 14:22-33) Het gaat dus om het “Geloof” in de Heer. Ons geheel en al toevertrouwen aan Zijn leiding. Ons ervan bewust zijn dat Hij de Bron van leven is. Als wij Hem onder alle omstandigheden vasthouden, zullen wij leven.

De oproep is deze week: “Blijf geloven”, “gericht op de Heer”, dan is er leven voor u.

Met deze woorden wens ik u en de uwen een vruchtbare werkweek toe.

De Here zegene u en behoede u,

De Here doe Zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig!

De Here verheffe Zijn aangezicht over u en geve u Vrede!

Broederlijk gegroet,

Br. J.Kent, Ep.Fr.

 

Comments are closed.