Welkom!

dsc_0407

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mijn waarde zuster/broeder,

Ik hoop dat u een fijn weekend hebt gehad en dat uw dag/week goed begonnen is.
Deze week wil de Heer ons in Zijn woord eraan herinneren dan Hij ons door en door kent. Hij heeft aandacht voor ons en wij ontkomen geen moment aan zijn gedachten. Hij zegt tegen u en mij, “gij zijt mijn zoon/dochter, mijn geliefde, in wie Ik mijn welbehagen heb”. Daarom zal Hij ons ook deze week dwars door alles heen leiden.
Weet u de psalmdichter van Psalm 139, was zeker van de betrokkenheid en aanwezigheid van God in zijn leven, welke ook bescherming betekent, daarom riep hij uit: “Here, Gij doorgrondt en kent mij; Gij kent mijn zitten en mijn opstaan, Gij verstaat van verre mijn gedachten; Gij onderzoekt mijn gaan en mijn liggen, met al mijn wegen zijt Gij vertrouwd. Want er is geen woord op mijn tong, of, zie, Here, Gij kent het volkomen; Gij omgeeft mij van achteren en van voren en gij legt uw hand op mij…..”.
U kunt deze Psalm verder lezen en ontdekken wat God voor u allemaal, in welke situatie u zich ook bevindt, betekent. U zult ook ontdekken, dat u heel belangrijk bent voor deze God en daarom wil en zal Hij u niet over geven. Maar waar ook de duisternis dreigt, zal het licht opgaan. Weet dat Hij u eeuwige gezondheid wil/zal geven.
Mag ik u en de uwen met deze woorden een gezegende werkweek toe wensen. Het gaat u goed.

Broederlijk gegroet,
Br. J. Kent,Ep.Fr

 

Comments are closed.