Welkom!

dsc_0407

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“De Here zal niet toelaten dat uw voet wankelt, uw Bewaarder zal niet sluimeren.” Ps. 121:3

Mijn waarde broeder / zuster,

Ik groet u in de naam van onze Heer en Oudste, Jezus Christus, hopend dat u een fijn weekend hebt gehad.

Samen met u, dank ik de Heer dat wij door Zijn genade de nieuwe werkweek met haar vele uitdagingen mogen beginnen. Welke die uitdagingen ook mogen zijn, we laten ons niet ontmoedigen.

In de dagwoorden van maandag 27 maart, krijgen wij de zekerheid dat wij niet overgelaten worden aan de grillen van de tijd. De Psalmist zegt ons, dat wij niet alleen een machtige Bewaarder hebben, maar ook een die bereid is tot het einde toe mee te gaan. Een aan wie wij ons leven, onder welke omstandigheden dan ook, kunnen toe vertrouwen. Dat is God, de Vader van onze Heer Jezus Christus.

We mogen ervan verzekerd zijn en geloven dat deze God, dwars door alles heen meegaat. De ervaring van Petrus, die van Jezus over het water heen mocht lopen en die voor ons een voorbeeld is, dat als je twijfelt doordat je het zicht op Jezus hebt kwijtgeraakt, roept ons op om te blijven geloven en vertrouwen in de Heer die inderdaad aan ons heeft belooft onze Bewaarder en Behoeder te zijn. (Matt. 14:31) Wat uw situatie ook mag zijn deze nieuwe week, geeft het niet op.

Deze nieuwe werkweek wil ik u toevertrouwen in handen van deze Heer, die aan ons gezegd heeft “Mij is gegeven alle macht in hemel en op aarde”.

Ik bid u en uw familie deze zekerheid toe en de aanwezigheid van de Heer in uw leven. Blijft Hem vasthouden, dan zult u leven.

Ik denk op dit moment aan de zieken. Dat zij inderdaad door de genezende hand van onze Heer, spoedig genezing mogen ervaren.

De jarigen en wie iets te vieren heeft, wens ik verder Gods zegen. Hij is en blijve met ons.

Ik wens u en uw gezin, mede namens mijn gezin, met deze woorden een gezegende dag en werkweek toe.

Broederlijke groet,

Br. J.Kent Ep.Fr.

 

Comments are closed.