De Stichting

Stichting Onderwijs der EBGS

klas wsDe Stichting Onderwijs der Evangelische Broedergemeente in Suriname is blij met uw belangstelling voor haar mooie en verantwoordelijke werk. Wij helpen de kinderen van Suriname op weg naar een goede toekomst. Deze website informeert u over het hoe, waarom, wanneer en met wie we dat doen. Wij investeren vanuit een christelijke achtergrond in de educatieve vorming van jonge burgers. Daarmee wordt een bijdrage geleverd bij het aankweken van burgerzin en het bevorderen van duurzame ontwikkeling van onze samenleving.

Wij bieden onderwijs van uitstekende kwaliteit en werken aan de christelijke vorming in een uitdagende leeromgeving waar volop ruimte is voor het ontwikkelen van talenten, het vergaren van kennis en het aanleren van essentiële vaardigheden.

Suriname is een land in ontwikkeling  en daarin staat voorop het streven naar een moderne en rationele samenleving.

Het onderwijs moet jonge mensen in staat stellen zich te kunnen ontplooien en zich te kunnen handhaven in een veranderende wereld en aan de ontwikkelingen een bijdrage te leveren. Het uitgangspunt van onze inspanning is ons christelijke geloof, daarbij vasthoudend aan de geloofsbeginselen van de Evangelische Broedergemeente in Suriname (EBGS). Deze vormen de basis waarop binnen onze onderwijsinstellingen onderwijs verzorgd wordt.

Het vergaren van kennis, het aanleren van vaardigheden, het ontwikkelen van talenten en het vormen van attitudes vormen samen met onze principes een eenheid. Hierin onderscheiden wij ons van andere onderwijsorganisaties.

 

Het doel van het EBG-onderwijs

De Stichting laat zich leiden door de tekst: “de vreze des Heren is het begin van de wijsheid” (Spreuken 9: 10). Doelstelling is dat onze leerlingen:

  • komen tot een juiste relatie met hun Schepper, de christelijke waarden, solidariteit, liefde en respect voor de medemens,
  • eerlijkheid in denken en handelen worden bijgebracht
  • hun talenten  worden ontwikkeld en worden aangewend om een bijdrage te leveren aan de samenleving.

Natuurlijk blijven er vragen over of misschien wilt u om een andere reden contact met ons opnemen. Dat kan natuurlijk altijd, graag zelfs!

Comments are closed.