Duurzaam Onderwijs voor speciale kinderen

 

ebgwindesheimsagautsn

 

In een traject van 8 maanden hebben wij leerkrachten van het speciaal- en regulier basisonderwijs klaarstoomt om hun kwaliteit van lesgeven te verbeteren. Dit door het lesgeven beter af te stemmen op de speciale kinderen in hun klas. Binnen het trainingstraject was er aandacht voor de leerkracht, haar competenties, de instructie, haar inzet van de activerende didactiek, het werken in niveaugroepen, de leeromgeving en het betrekken van de ouders. Aan de hand van een portfolio werkten de deelnemers aan hun opdrachten en het implementeren van de nieuwe kennis. Een goed beoordeelde portfolio wordt beloond met een certificaat.

Op vrijdag 8 juli j.l. konden 16 van de plande 20 leerkrachten hun certificaat in ontvangst nemen. Dit resultaat is gerealiseerd door een gedegen coachingstraject waarin de leerkracht begeleidt wordt hoe zij moet werken volgens het Actieveren Directe Instructiemodel. Ook deelt zij haar klas in niveaugroepen per vak en werkt met groepsplannen. De wijze waarop de lesvoorbereiding en de programmering wordt gemaakt, is vernieuwd. De vernieuwing borgt het werken met niveaugroepen.

 Achtergrond:

Het Speciaal Basisonderwijs beschikt niet over een curriculum dat afgestemd is op deze leerlingen. Ook is er geen specifieke opleiding voor deze leerkrachten. Er zijn onvoldoende geschikte les- en leermaterialen specifiek voor deze groep leerlingen. Niet alleen binnen het Speciaal Basisonderwijs, maar ook binnen het Regulier onderwijs zitten leerlingen met specifieke hulpvragen. Vandaar dat binnen dit project gekozen is voor een gezamenlijke aanpak. De leerkrachten van beide schooltypes gaan samenwerken en elkaar ondersteunen.

Het doel van dit UTSN project is het onderwijs aan leerlingen in het Speciaal Basisonderwijs kwalitatief verbeteren. De kwaliteitsverbetering willen wij realiseren door:

  • Methodisch aanpassen van het curriculum Regulier onderwijs aan leerlingen van het Speciaal Basisonderwijs
  • Professionalisering personeel.
  • Verbinding met de reguliere EBGS scholen.

Het vervolg:

Het pilotproject is bijna ten einde. Het startte op 1 september 2015 en loopt tot 1 september 2016. De reeds opgedane kennis gaan wij borgen en gaan verder met de implementatie. Voor de uitbreiding van het programma na het project hebben wij nieuwe kennis nodig om deze start van de verandering in het kindgericht lesgeven van de leerkracht verder te ontwikkelen

Betrokken organisaties:

  1. Stichting Onderwijs der Evangelische Broedergemeente Suriname (EBGS)
  2. Hogeschool Windesheim Zwolle
  3. Stichting Saga Interproject Suriname
  4. UTSN, Uitvoeringsorganisatie Twinningfaciliteit Suriname en Nederland (financier)

certificaatuitreiking Duurzaam onderwijs -492

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *