Geschiedenis

In het kort…

logo paarsgroenDe Stichting komt voort uit de Evangelische Broedergemeente in Suriname en kan bogen op een rijke historie in het verzorgen van christelijk onderwijs in Suriname. Christelijk onderwijs in Suriname bestaat al sinds 1738 toen twee Hernhutter zendelingen plantages aan de Berbicerivier bezochten en het christelijk geloof aan slaven brachten. Dat ging gepaard met het geven van onderricht. Immers, als je kunt lezen is de Bijbel voor jou beschikbaar.

 

Nikolaus Ludwig Graf von Zinzendorf (1700 – 1760) heeft honderden zendelingen uitgezonden over de gehele wereld en dus ook naar Suriname. Hoewel de broeders niet overal even welkom waren bij de plantage-eigenaren, is er van toen af steeds christelijk onderwijs vanuit de Evangelische Broedergemeente geweest in ons land. Van grote betekenis voor het EBG-onderwijs (en voor het onderwijs in het algemeen) is geweest Jan Amos Comenius (1592-1671). Bisschop Comenius stelde o.a. dat educatie (vorming) inhoudt: de jonge mens uit de duisternis van onwetendheid naar het licht van Christus brengen. Ga naar http://nl.wikipedia.org/wiki/Jan_Amos_Comenius” voor meer informatie over deze bijzondere Moravische broeder.

 

Van vroeger naar nu

De huidige stichting is opgericht op 6 juli 1977 en heeft overeenkomstig de statuten tot doel het geven en doen geven van Christelijk Onderwijs op de grondslag en volgens de principes van de Evangelische Broedergemeente en het behartigen van onderwijsbelangen. De Stichting is verantwoordelijk voor 73 scholen in Suriname waarvan 64 basisscholen en 9 scholen voor voortgezet onderwijs. In totaal volgen 16.000 leerlingen christelijk onderwijs op onze scholen. Er zijn 1.275 medewerkers in dienst van de stichting die er dagelijks voor zorgen dat onze leerlingen onderwijs krijgen.

Comments are closed.