News!

 

untitled

 “Een wens komt altijd uit, zolang je blijft geloven én belooft deze waar te maken”

 Suriname, december 2015; na een verblijf in het binnenland met bijzondere ontmoetingen ontstond terug in Nederland het idee schoolkinderen in het binnenlandvan Suriname ongevraagd een educatief geschenk te geven. Waarom? Kinderenzijn uniek, een geschenk en dé toekomst. Voor hen kansencreëren en doorgeven, begintbij een glimlach.

 April 2016: het idee voo reen schoolpakket bestaande uit drie schriften, een pen, potlood, gum, Post-it memoblok, puntenslijper, kleurstiften en kleurpotloden als aanvulling voor het nieuwe schooljaar werd geboren.

Vijf maanden verder…. September 2016,heb ik door hulp te vragen zoveel schoolspullen ingezameld dat er ruim 1400 schoolpakketten werden samengesteld, ingepakt en verscheept naar Suriname.

 Zondag 2 oktober 2016 ben ik de dozen achterna gereisd om de kinderen dit schoolpakket persoonlijk te brengen. Direct na aankomst stond een ontmoeting gepland met de contactpersonen van de Stichting Onderwijs Der Evangelische Broedergemeente Suriname (SOEBGS) en de stichting Rooms Katholiek Bijzonder Onderwijs (RKBO). Bij hen op kantoor ontvouwden wij samen de plannen om met hun logistieke dienstde schoolpakketten naar basisscholen te Klaaskreek, Balingsoela, Pikin Slee, Nieuw Aurora en JawJaw in het district Brokopondo te gaan brengen. Een constructieve en inspirerende samenwerking!

 Wij brachten in de eerste schoolweek 1109 leerlingen over land én water dit schoolpakket. Elke school met haar leiding en leerlingenheette ons opeigen bijzondere wijze welkom. Mooie onuitwisbareontmoetingen.

 Er bleven nog 301 schoolpakketten over. Deze hebben we uitgedeeld aan kinderen op scholen in en rond Paramaribo.Ook een kinderhuis -Sukh-Dhaam (Huis van Geluk)-kreeg een doos met schoolspullen. Met uw donatie hebben wij -zonder enige vorm van winstoogmerk- bij alle kinderen een glimlach op het gezicht mogen waarnemen.

 Nu, weer thuis -in Nederland- kan ik u vertellen dat mijn wens naar actie en uitvoeren100% is geslaagd.

Alle donateurs, hartelijkdank. Zonder uw vertrouwen, geloof en betrokkenheid in elke vorm, was dit initiatief niet gelukt. Zegen voor u allen.

Met dank aan Radio Apintie&Apintie Televisie Suriname kreeg dit initiatief ook media-aandacht. De video hiervan ziet u terug via http://www.apintie.sr/v15834 . Kijk op https://youtu.be/_mtimN8wGMMwaar een compilatiefoto’s dezebijzondere ervaringook illustreren.

 Mijn man en kinderen; onbegrensd dank voor jullie onvoorwaardelijke liefde, hulp, geduld en goedheid. Allemaal versterkende ingrediënten om dit initiatief vol passie en wilskrachtuit te voeren. Ik ben dubbel gezegend.

 Een dankbare groet,

Jewell Filé-Kembel

untitled2

 

 

Comments are closed.