Certificaatuitreiking aan Medewerkers Leerlingenzorg

Verslag Certificering MLZ-ers          16 mei 2014

Na een training van 4 maanden, die gesponsord was door de Nederlandse Ambassade en uitgevoerd door Saga Interproject en Stichting Onderwijs der EBGS, hebben 18  MLZers (Medewerker Leerlingen Zorg) van de EBGS en Preyskoro hun certificaat Zorgsignalen ontvangen. Deze happening vond plaats op 16 mei 2014 in het Lalla Rookh-gebouw.

mlz1
Enkelen van hen hebben ook het certificaat voor de Basis training MLZ behaald!
Aanwezig waren de Zaakgelastigde van de Nederlandse Ambassade, dhr  Petri vergezeld door zijn echtgenote en mw Ammersing. Overige aanwezigen waren      mw. M. Demon, directeur Stichting Onderwijs der EBGS, de heer R. Kenswil, directeur RKBO, mw. Vroom, afdeling PDC, mw. Codrington, bestuurslid, schoolleiders, de projectmanagers mw. Y.Karels-Helslijnen en mw. M.MackNack- v. Cats  en de projectleider mw.L. Marcet.

mlz2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Het was een hele leuke, prettige en feestelijke bijeenkomst ,waarbij mw. Demon in haar openingswoord de projectmanagers en de Projectleider bedankte voor het werk dat ze verzetten in het Zorgprojekt, met een mooi boeket erbij! Heel leuk!
Verder heeft mw Karels een interessante presentatie gehouden over het MLZ Zorgproject, de resultaten en de training Zorgsignalen.

mlz4

Ook het Zorgteam van de EBGS te Balingsoela kwam aan het woord. Dit team bestaat uit hr. With (schoolleider ), mw I.Landveld  en mw N.Djalis. Zij gaven de ervaringen weer, en daaruit bleek ook hoe belangerijk het is wanneer de schoolleider betrokken is bij het projekt! Zeer belangrijk voor een vlot verloop van het  projekt op een school! Proficiat hr. With.

Ook mw F.Sandel, MLZ-er van de Aksel school, leverde een bijdrage aan deze plechtigheid. Zij had het over de ervaring met ouders.Een van de ouders heeft verteld, dat hij van zienswijze is veranderd voor wat betreft de opvoeding van zijn kinderen! Hij gaf ze een pak rammel om alles wat ze verkeerd deden, maar nu dankzij de invloed van de MLZer heeft hij ingezien dat, dat ook anders kan! Een mooi compliment voor dit project!
De projectleider mw. L Marcet heeft haar ervaringen ook gedeeld; ze vertelde dat het heel iets anders is dan een school leiden!  Het vraagt begeleiding van de MLZ-ers, ondersteuning en advisering, dus zelf ook op zoek gaan naar kennis en er ook voor zorgen dat ze goed in hun vel zitten. In het begin had ze 4 scholen onder haar hoede, daarna 13, nu zijn er 23 scholen in het project en in oktober zal het aantal aangroeien tot 45!  Ze is meegegroeid en met de ondersteuning van haar manager mw Demon, coaches mw. Karels en MackNack en de dames van PDC is het tot nu toe goed gelukt, waarvoor ze hen dankbaar is. De Zaakgelastigde van de Nederlandse Ambassade  gaf aan zeer verrast te zijn met de resultaten, het enthousiasme van de MLZers , de invloed die het op hun omgeving heeft en hij wenste hen heel veel succes verder.

mlz3

Hierna werden de certificaten uitgereikt aan de MLZ-ers , die ook nog in de bloemetjes werden gezet door hun schoolleiders.Verder kregen zij en de hoge gasten een mooie pangi om zich lekker te verwarmen op koude dagen! Mw. MackNack sloot af met de felicitaties aan de MLZ-ers en dank aan een ieder die heeft meegewerkt aan deze bijeenkomst.
Het geheel werd op voortreffelijke wijze aan elkaar gepraat door Kimberly Mahadewsing , die ook haar certificaat mocht ontvangen.

Mevrouw Lilian Marcet –  23 mei 2014

– – – – – – – – – –

Dagblad Suriname, 17 mei 2014

 

In het Lalla Rookh-gebouw hebben 33 Medewerkers Leerlingenzorg (MLZ) hun certificaat in ontvangst mogen nemen. De cursisten hebben zes maanden lang de training ‘Werken met zorgsignalen’ gevolgd en werden gisteren voor hun inzet beloond. ‘Aandacht voor de leerlingen zorgt voor een verlaging van het verzuim, betere schoolprestaties en daling van de schooluitval. Middels het MLZ-zorgprogramma werd bewezen dat door een preventieve aanpak, goede resultaten geboekt kunnen worden op het gebied van onderwijsverzuim en uitval’, aldus Yvonne Karels, programma manager bij Saga Interproject.

newsitem foto1+2

Het zorgprogramma ‘Medewerker Leerlingenzorg’ werd in het schooljaar 2012-2013 op 23 scholen van de Stichting Onderwijs der Evangelische Broedergemeente in Suriname (EBGS) geïmplementeerd. Het doel van MLZ is het terugdringen van het leerlingenverzuim en de uitval uit het onderwijs. Dit zorgprogramma ligt geheel in lijn met het beleid van het ministerie van Onderwijs en Volksontwikkeling, om de zorg op alle scholen te verbeteren.

 

Ter versterking en verdere ontwikkeling van het zorgprogramma zijn MLZ’ers van de Evangelische Broedergemeente in Suriname (EBGS) en Prey Skoro 6 maanden lang getraind in het ‘werken met zorgsignalen’.Het trainingsdoel is gericht op het inhoudelijk versterken van het zorgprogramma MLZ. De training geeft de medewerkers tools om goed te werken met zorgsignalen binnen hun werkveld, waarbij zij dan in staat zijn collega leerkrachten, leerlingen en ouders beter te kunnen adviseren. De training is gefinancierd door de Nederlandse ambassade in Suriname en uitgevoerd door Saga Interproject in samenwerking met EBGS.

___________________________________________________________

ParboNieuws, 17 mei 2014

Certificering training ‘Werken met zorgsignalen’

Paramaribo – “De zorgsignalen zijn wel overgekomen.” Woorden van de Nederlandse zaakgelastigde Robert Petri vanmorgen bij de uitreiking van certificaten voor de training ‘Werken met zorgsignalen’ van het zorgprogramma Medewerkers Leerlingenzorg (MLZ) in het Lalla Rookhgebouw. Hij is zeer onder de indruk van vooral de deskundig-, betrokken- en hartelijkheid van de participanten en hoopt dat de kinderen hiervan zullen profiteren.

newsitem foto3

 

 

 

 

 

 

 

Deze training is het tweede onderdeel in het opleidingstraject en heeft als doel: het inhoudelijk versterken van het zorgprogramma MLZ door handvatten aan te reiken hoe om te gaan met zorgsignalen binnen het werkveld. Het trainingsdoel is terugdringen van het leerlingenverzuim en de uitval uit het onderwijs door preventieve aanpak. De MLZ’er is verantwoordelijk voor zorg, coördinatie, trajectbegeleiding en leerplichthandhaving op school. Hij zorgt voor betere aansluiting tussen het onderwijsaanbod en de leerlingen. Daarnaast heeft hij ook de zorg voor leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften, verzuim en sociaal-emotionele problemen.

Saga Inter-project en de Evangelische Broeder Gemeente Suriname EBGS gingen samen met verschillende partners van maart 2011 tot oktober 2012 met het ontwikkelen en invoeren van het zorgprogramma Medewerker Leerlingenzorg (MLZ) op scholen. In deze pilot die tot stand kwam met medewerking van Bureau Leerplicht Amsterdam en Dienst Maatschappelijke Ontwikkeling Amsterdam, is de basistraining ontwikkeld. De Nederlandse Ambassade is hoofdsponsor van het project.

Van de 33 medewerkers leerlingenzorg (MLZ’ers) van de EBGS en Prey Skoro uit Wanica, Para, Brokopondo, Coronie, Saramacca en Paramaribo die de training hebben gevolgd, zijn 21 erdoor.

Comments are closed.