De kracht van kunst in het onderwijs

De kracht van kunst in kindvriendelijk onderwijs

Op dinsdag 2 december 2014 heeft de kick off van het project genaamd de kracht van kunst in kindvriendelijk onderwijs op de EBGS Pawelschool te Saramacca plaatsgevonden. De andere EBGS school, die meedoet in het project is de EBGS school Gertruide Pont in Paramaribo. Bij dit project wordt de leerstof zoveel mogelijk op kunstzinnige wijze aangeboden. Kunst bezit unieke kwaliteiten die haar maken tot een katalysator in het leerproces. Hierdoor is kunst eigenlijk onmisbaar in het onderwijs. Kennis beklijft beter als de leerlingen actief betrokken zijn. Kunst maakt leerlingen actief; ze kijken/luisteren naar kunst of ze maken zelf kunst. De woorden van Herbert Read ‘Art leads the child out of itself’ spreken voor zich.

De schooltijd moet een leerrijke maar ook leuke periode voor zowel leerlingen als leerkrachten zijn. Een belangrijke ingrediënt is het samenspel tussen leerkracht, ouder en leerling. Leerkrachten en ouders leren hoe ze met behulp van simpele hulpmiddelen spellen kunnen ontwikkelen en daarmee hun kind ondersteunen bij taal, rekenen en andere vakken. De leerlingen worden op een actieve manier gestimuleerd bij rekenen, taal en Christelijke hoogtijdagen.

Mevrouw Harriette Blokland voorzitter van de Christelijke Onderwijzersbond ‘Broederschap’(COB) gaf in haar toespraak aan dat de taak van de bond niet alleen is vragen naar meer geld, maar ook medeverantwoordelijkheid dragen voor verbetering, verandering en bovenal vernieuwingen binnen de school. Een graafwerk in de geschiedenis leverde de volgende publicaties op. In het boekje: De Wegwijzer, uitgegeven in 1947 door het department van Onderwijs is geschreven over zingen in het onderwijs. Een van de doelstellingen was ‘Kinderen zover te brengen dat ze gevolg geven aan deze opwekking’. In het kwartaalblad van de COB, OnzeGids van 1987, is geschreven over Het Christelijk Onderwijs Nu. De vraag daarbij was: Welke diepere betekenis moet dit bijbelsonderwijs hebben voor het kind? Hoe moet het dus anders?

De bond juicht alle creatieve manieren om het onderwijs anders te brengen aan kinderen toe. Het kind moet blij en enthousiast gehouden worden om het onderwijs te kunnen blijven volgen.

Het project dat loopt van oktober 2014 tot augustus 2015 wordt gefinancierd door de Nederlandse ambassade. De heer Robert Petrie van de Nederlandse ambassade, benadrukte dat de ambassade projecten die betrekking hebben op het onderwijs zoveel mogelijk ondersteunt. Dit project is met de bijzondere invalshoeken, kunst in het onderwijs en ouderparticipatie, een goede aanvulling op het onderwijs voor het Surinaams kind. Het gaat om het stimuleren en activeren van de creativiteit van zowel leerkrachten en ouders ter ondersteuning van het leerproces van de leerlingen.

Een goede basis is belangrijk voor de carrière van een ieder, vandaar dat in dit project gekozen is voor de leerjaren 1 tot en met 4. Daar begint het taal- en rekenonderwijs en deze vakken zijn nodig voor het begrijpen van de andere schoolvakken. De leerkrachten hebben na enkele workshops van mevrouw Carmen Dragman, de projectuitvoerder, spellen ontwikkeld die zij reeds toepassen tijdens de lessen. Tijdens de kick off lieten leerkrachten van beide scholen hun ontworpen lesmaterialen zien.

De kinderen van de Pawelschool startte de kick off heel vrolijk met een liedje over de Surinaamse vlag. Het doel van dit liedje is het aanleren van de kleuren groen, wit, rood en geel. Daarna volgde het liedje “welke dag is het vandaag”, waarbij een kind de juiste dag aangeeft en die plaatst in de zogenaamde datumhouder. Elke dag krijgt een ander kind de beurt om dat te doen. Zo wordt bij elk kind het besef van de datum en de kalender ontwikkeld.

Moeders van leerlingen van de Pontschool hebben een kerstwerkstuk gemaakt dat door de leerkrachten gebruikt zal worden als aanleiding voor de reken- en taallesVervolgens lieten de leerkrachten vol trots hun zelf gemaakte spelletjes zien en mochten de kinderen spelen. Het enthousiasme was overduidelijk van hun gezichtjes af te lezen. Hierna lieten de leerkrachten van de Pontschool ook met heel veel trots zien wat zij aan spelletjes gemaakt hebben.

Ten slotte demonstreerde Carmen Dragman het gebruik van de “Splitspuzzel”, een door haar ontwikkeld spel dat vanaf leerjaar 1 gebruikt kan worden en waarbij de kinderen alle mogelijke sommetjes van 1 tot en met 10 kunnen oefenen.

Aan het eind van het schooljaar moeten niet alleen vernieuwende en creatieve spellen ontwikkeld zijn door leerkrachten en ouders, maar moeten ook de prestaties van de leerlingen significant verbeterd zijn.

Comments are closed.